PRIVCACY BELEID VAN SCHÄFFER OSTEOPATHIE

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schäffer Osteopathie verwerkt van haar klanten of andere geïnteresseerden.

Indien je klant wordt van Schäffer Osteopathie of interesse toont in de diensten van Schäffer Osteopathie of om een andere reden persoonsgegevens aan Schäffer Osteopathie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Jessica Schäffer, Schäffer Osteopathie

Nicolaas Maesstraat 33

7545 CC Enschede

KVK: 65820428

E-mailadres: info@Schafferosteopathie.nl

 1. Welke gegevens verwerkt Schäffer Osteopathie en voor welk doel
  2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  b) adresgegevens eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
  2.2       Schäffer Osteopathie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende            doeleinden::
  a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor de verstrekking van
  de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen        van de van jou verkregen informatie,
  b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van    uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Schäffer Osteopathie
  c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om facturen op te stellen
  2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst        gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Schäffer Osteopathie en je te informeren over de ontwikkelingen van Schäffer Osteopathie.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Schäffer Osteopathie gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Schäffer Osteopathie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

 1. Bewaartermijnen
 • Schäffer Osteopathie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarover de gegevens worden verzameld.
 • Indien de klant duidelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van onze diensten, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen.
 • Indien de klant langer dan vier jaar geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van Schäffer Osteopathie, worden de Persoonsgegevens verwijderd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Schäffer Osteopathiepassende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden:

Schäffer Osteopathie verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoerig van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1    Via de website van Schäffer Osteopathie kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Schäffer Osteopathie zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen via de website.

6.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Schäffer Osteopathie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

6.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan info@make-id.nl

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.